Šventės organizavimas, Fotografų paslaugos Klaip��dos m.